W E S T   O R E G O N

 

Hart Mountain Jasper, Lake County

 

Biggs Jasper, Sherman County

 

Polka Dot Jasper, Jefferson County

Biggs Jasper, Sherman County

 Deschutes Jasper, Sherman County

 

Deschutes Jasper, Sherman County

 

Bat Cave Jasper, Crook County

Bat Cave Jasper, Crook County